Оваа пица нема брашно, ниту тесто како подлога. Користиме црвена леќа, за попротеинска варијанта.