Едноставен куглоф кој секој може да го подготви, прошаран со какао, за подекоративен изглед.