Направете сочни пилешки батаци и зеленчук, со додадок на пиво во готвењето.